Rower poprawia zdolność czytania i pisania u dzieci

Badania przeprowadzone przez Coventry University i Bournemouth University wskazują na pozytywny wpływ spokojnej jazdy na rowerze na umiejętność czytania i pisania przez dzieci.

W badaniu wzięło udział 18 dzieci (9 chłopców i 9 dziewczynek w wieku poniżej 10 lat), które zostały poddane testowi czytania, rozumienia czytanego tekstu, pisania zgodnie z zasadami ortografii, a także rozwiązywania problemów arytmetycznych.

Testy wykonywano w różnych dniach – najpierw po 20-minutowym odpoczynku, potem po 20 minutowej jeździe na rowerze stacjonarnym o umiarkowanej intensywności (50% maksymalnego tętna) i po 20 minutowej jeździe na rowerze stacjonarnym o wysokiej intensywności (75% maksymalnego tętna).

Badający zaobserwowali, że po umiarkowanym wysiłku poprawiły się wyniki dzieci zarówno w czytaniu, jak i pisaniu. Po intensywnym wysiłku rezultaty pozostały bez zmian.

Jazda na rowerze nie wpłynęła natomiast na zdolność rozumienia czytanego tekstu, a obniżyła się natomiast umiejętność rozwiązywania problemów matematycznych.

Wyniki tych badań zostały opublikowane w European Journal of Sports Science. 

Udostępnij: